Bombdiplomati

Bombdiplomati är en bok om konsten att skapa en fiende. Med hjälp av subtil propaganda, psykologisk krigföring och aningslösa medier har USA lyckats konstruera en hotbild där Iran framstår som själva urtypen för en skurkstat.

Frilansjournalisten Pierre Gilly har intervjuat amerikanska historiker, litteraturprofessorer, islamologer och medieforskare som alla målar upp en skrämmande bild av världen efter 2001. Förord av Ali Esbati. ISBN: 9789197749503

Sagt om Bombdiplomati:

”Om man läser den noggrant blir man bättre rustad att motstå krigspropagandan och att genomskåda massmediala lögner och halvsanningar, både i fallet Iran och andra krishärdar. Pierre Gillys bok är, helt enkelt, ett bidrag till jakten på ‘krigets virus’.”

Margareta Zetterström, LO-Tidningen

”Den som läst John Pilger eller Noam Chomsky kommer att känna sig hemma i Gillys värld av kombinerad USA- och mediekritik, där han lyckas identifiera en lång rad mer allmänna problem med hur medierna ofta fungerar även i mindre brännheta frågor”

Petter Larsson, Helsingborgs Dagblad

”Runt grundtemat Iran formar sig boken till en i den samtida vänsterrörelsens ställningstaganden grundad kritisk analys av frågor som Irakkriget och Palestinakonflikten. /…/ Språket är journalistiskt och framställningen har bra flyt.”

Mats K.G. Johansson, BTJ-häfte 09110097

”Det stoppar inte krig att söka rationella förklaringar till krig och politik. Men det tjänar helt visst vår strävan efter en mer humanistisk och demokratisk värld att studera och försöka förstå den. Gillys bok är i den meningen väl värd sina läsare.”

Åke Johansson, Sundsvalls Tidning

”Gilly ställer i sin bok ett antal adekvata frågor som borde få journalister på utrikessidorna runtom i landet att rodna”

Tobias Davidsson, Fria Tidningen

”Såvitt jag kan se lyckas författaren undvika det misstag som ofta varit vänsterns, att möta demoniseringen med dess motsats. Att den nuvarande regimen i Iran i många avseenden beter sig illa förnekas inte. Däremot huruvida dessa problem kan utgöra casus belli, legitim orsak för krig.”

Thomas Sjösvärd, Tidningen Kulturen