Verbal i Göteborg 2017

Vår utgivning av Kalle Johanssons bok ”Vad är egentligen fascism?” är en viktig orsak till att vi medverkar i årets bok- och biblioteksmässa i Göteborg, författar- och förlagsbojkott till trots. Vi vill nå ut med boken till en bred målgrupp och till så många som möjligt. Ni hittar oss i monter B03:39. Vi deltar även med programpunkter och böcker på ETC:s Bokmassan och Syndikalistiska ungdomsförbundets Radikala bokmässan. Här hittar ni Verbal i Göteborg 2017:

28/9: Kolbjörn Guwallius om boken Ordningsvakter (kl 15, B03:39). 29/9: Kolbjörn Guwallius om boken Ordningsvakter (kl 12, Bokmassan); kl 14 Kalle Johansson om Vad är egentligen fascism? (kl 14, Bokmassan); Kalle Johansson om Vad är egentligen fascism? (kl 16, B03:39); Kolbjörn Guwallius om boken Ordningsvakter (kl 17, B03:39). 30/9: Kalle Johansson om Vad är egentligen fascism? (kl 10, B03:39), Kalle Johansson om Vad är egentligen fascism? (kl 20, Radikala bokmässan).

Vi vill även uppmana alla som har möjlighet att delta i demonstrationen mot nazism den 30 september, samling kl 11 på Heden.

Comments are Closed